საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი IT ცენტრის საქმიანობის შემაჯამებელ ღონისძიებას დაესწრო