საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული განვითარების პროგრამა ”ეფექტური მმართველობა”