საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ნიჭიერი, გამორჩეული უნარ-ჩვევებისა და მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე პირთა საგანმანათლებლო პროგრამა