საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პროფესიული გადამზადების ახალი ტრენინგ-ცენტრი გაიხსნა