საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ბიზნესის უნარ-ჩვევები დაწყებით განათლებაში (BSPE)