საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში  არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე  მასწავლელბელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის სამუშაო ვარიანტის განხილვა მოხდა." />
Facebook Twitter Youtube Flikr
მასწავლებლეთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის სამუშაო ვარიანტის განხილვა დაიწყო