საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში მეწარმეობის სწავლება გაძლიერდება