საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სამინისტროს, კერძო სექტორსა და პროფესიულ კოლეჯებს შორის თანამშრომლობა გაძლიერდება