Top

ამერიკის შეერთებული შტატების მშვიდობის კორპუსი საქართველოში იწვევს მოტივირებულ საჯარო სკოლებს მშვიდობის კორპუსის პროექტთან თანამშრომლობისთვის