საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პრეზიდენტის საჩუქარი ოზურგეთის რეგიონის ათოსნებმაც მიიღეს