საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

დასრულდა მასწავლებელთა გამოცდა პროფესიულ უნარებში