საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

60-ზე მეტი უცხოელი ქართულ ენას საზაფხულო სკოლის ფარგლებში შეისწავლის