საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

გამოცდების ეროვნული ცენტრი შედეგების გამოცხადებას იწყებს