საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პედაგოგთა სასერტიფიკაციო და საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგების აპელაციები დაიწყო