Top

მიხეილ ბატიაშვილი: „ჩვენი მიზანი, ჩვენი ახალგაზრდების თავისუფალი საზოგადოების სრულფასოვან და ღირსეულ წევრებად ჩამოყალიბებაა"