29 , 2016
Geo    Eng
მთავარი კანონმდებლობა სტატისტიკა
პროგრამები
კვლევები
აპოსტილი
ვიდეო გალერეა
კონკურსები
ტენდერები
პუბლიკაციები
კალენდარი
ორ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    თქვენ ხართ სტუმარი ნომერი:
1644280
ბავშვზე ზრუნვა
2007-12-19
შვილობილობა (მინდობით აღზრდა)
1. რა განსხვავებაა შვილობილობასა და შვილად აყვანას შორის?
შვილობილობა გულისხმობს სახელმწიფოსა და მიმღებ მშობელს შორის ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე ბავშვის აღსაზრდელად განთავსებას წინასწარ შესწავლილ და შერჩეულ ოჯახში. ამ პერიოდის მანძილზე ბიოლოგიურ ოჯახს აქვს შესაძლებლობა გადაჭრას არსებული პრობლემები და შემდგომში დაიბრუნოს ბავშვი.  ხოლო ბავშვის შვილად აყვანა ნიშნავს ბავშვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამუდამოდ გადაცემას ოჯახისათვის. ...
ვრცლად>>>
2007-12-19
სოციალური მუშაკების ჯგუფები
სამინისტროს სოციალური მუშაკების მიერ ქვეპროგარამა ხორციელდება საქართველოს 11 რეგიონის 32 რაიონში, რომელთა შორისაა 7 აქტიური რეგიონი/სოციალური სამსახური:
• თბილისი, ჩვილ ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე სოციალურ მუშაკთა ჯგუფი, ხელმძღვანელი - ქეთევან დემეტრაშვილი (მის: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის #1, დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი, ტელ: 39 88 86);
• თბილისი, სოციალურ მუშაკთა ჯგუფი, ხელმძღვანელი ...
ვრცლად>>>
2007-12-19
ქვეყნის შიგნით წარმოებული შვილად აყვანის პროცედურა
1. რომელი კანონი არეგულირებს საქართველოში შვილად აყვანის საკითხებს?
ქვეყნის შიგნით მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა გაშვილებას არეგულირებს საქართველოს კანონი “შვილად აყვანის წესის შესახებ” და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.2. რომელი ორგანო ახორციელებს მზრუნველობას მოკლებული ბავშვის შვილად აყვანის პროცედურას?საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო თავისი ტერიტორიული ორგანოების, აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების განათლების სამინისტროებისა და შესაბამისი ტერიტორიული ...
ვრცლად>>>
2007-12-19
ქვეყანათაშორისი გაშვილების პროცედურა
1. რომელი კანონი არეგულირებს საქართველოში შვილად აყვანის საკითხებს?
მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა საზღვარგარეთ გაშვილებას არეგულირებს საქართველოს კანონი “შვილად აყვანის წესის შესახებ” და ჰააგის კერძო სამართლის საერთაშორისო კონფერენციის ეგიდით მიღებული “ბავშვთა დაცვისა და ბავშვთა საერთაშორისო გაშვილების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ” კონვენცია.2. რომელი ორგანო ახორციელებს მზრუნველობას მოკლებული ბავშვის შვილად აყვანის პროცედურას?აღნიშნულ სფეროში საქართველოს პრეზიდენტის 1999 ...
ვრცლად>>>
2007-12-19
ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციისა და დეინსტიტუციონალიზაციის” ქვეპროგრამის შესახებ
1. ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვის ოჯახურ გარემოში აღზრდა, კერძოდ:
* საბავშვო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში მცხოვრები ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნება და მათი ოჯახების ხელშეწყობა;
* საბავშვო-სამზრუნველო დაწესებულებაში მოხვედრის რისკის წინაშე მყოფი ბავშვის პრევენცია და მისი ოჯახურ გარემოში აღზრდის ხელშეწყობა;
* ხელშეკრულების საფუძველზე, მიმღებ ოჯახებში ბავშვთა დროებით აღსაზრდელად - შვილობილად განთავსება;
2. ქვეპროგრამა ხორციელდება საქართველოს კანონის ”ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას ...
ვრცლად>>>
2007-12-19
სააღმზრდელო დაწესებულებაში ბავშვთა განთავსების წესი
1. რა არის სააღმზრდელო დაწესებულება?
სააღმზრდელო დაწესებულება არის სახელმწიფო მზრუნველობის ფორმა, რომლის მიზანს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი ბავშვების დახმარება და მათი უზრუნველყოფა საცხოვრებელი პირობებით. 2. ვინ ექვემდებარება სააღმზრდელო დაწესებულებაში ჩარიცხვას?
  * ობლები
  * ბავშვები, რომელთა მშობლებს სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე ჩამოერთვათ მშობლის უფლება
  * მარტოხელა დედის შვილები
  * დარღვეული ოჯახის ...
ვრცლად>>>
test
28.12.09 მინისტრი მარნეულის რაიონში მოსწავლეთა საახალწლო ზეიმს დაესწრო
23.12.09 გორის რაიონში სამი რეაბილიტირებული სკოლა გაიხსნა
21.12.09 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განცხადება
ინტერაქტივი
ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის ჩატარება სასწავლო პროცესზე მოქმედებს:
პოზიტიურად
76.4%
ნეგატიურად
8.1%
არა აქვს მნიშვნელობა
15.5%
  ხმა მისცა 2113 ადამიანმა
ოქროს და ვერცხლის მედლებით მოსწავლეთა დაჯილდოება:
საჭიროა მათი წახალისებისთვის
66.5%
არაჯანსაღ პროცესებს იწვევს
22.6%
არ არის მნიშვნელოვანი
10.9%
  ხმა მისცა 2331 ადამიანმა
მიიღეთ თუ არა საჭირო ინფორმაცია ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით?
დიახ
43.2%
არა
32.6%
გამიჭირდა
24.2%
  ხმა მისცა 2041 ადამიანმა
 
© საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - 2009