საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

პირველი რეგიონული სამიტი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის