საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტთა შესარჩევი კონკურსი მიმდინარეობს