ახალი მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცების შემდეგ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში საკადრო  ცვლილებები განხორციელდა." />
Facebook Twitter Youtube Flikr
ცვლილებები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში