საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

რექტორთა საბჭოს მორიგი სხდომა გაიმართა