საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ენობრივი საკითხები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე განიხილეს