საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

სსსმ მოსწავლეთა სრულფასოვანი ინტეგრაციის მხარდამჭერი მექანიზმები ვითარდება