საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

მინისტრი გლობალური საგანმანათლებლო ქსელის პრეზიდენტს შეხვდა