საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ცერნში მიმდინარე მეგაპროექტისთვის კონსტრუქციები საქართველოში მზადდება